Aktuellt

Äntligen stundar hösten på vacker vardag!

Butiken är fylld med inredning och cafévagnen lika så fylld av diverse läckerheter.

Väl mött i höst på Vacker Vardag!
Jim Grundström

”Nu spirar grönskan och vindens dån, har tappat styrkan att tjuta.
Nu är den årstid vi fått som lån och Näcken spelar sin luta.
Ja, Näcken spelar och håller hov och varje solglimt syns svansa
med skogens rå i ett sommarlov som bjuder folket att dansa

~ Göran Hansson